• Informacje o przedszkolu

    • Zapraszamy do "Zielonego Przedszkola" położonego w samym sercu warszawskiej Ochoty, przy ul. Lelechowskiej 7. Przedszkole powstało w 1955r. Od początku było przeznaczone na placówkę edukacyjno - opiekuńczą dla małych dzieci. Od chwili powstania cieszyło dużym zainteresowaniem rodziców i tak jest do dziś.
        Jednopiętrowy, wolno stojący budynek położony jest na działce o powierzchni 4000 m2. Wokół budynku panuje "zielony raj" dla dzieci. Mamy drzewa owocowe, "lasek" z drzew iglastych, ogródek kwiatowy. A wszystko to zostało zrobione, w celach dydaktycznych dla naszych milusińskich. Przy budynku przedszkola jest przestronny taras oraz górka do zjeżdżania . Ogródek wyposażony jest w kolorowy sprzęt, służący do zabawy.

        Przedszkole otacza opieką dzieci w wieku 3-6 lat. W naszej placówce znajdują się 4 oddziały z podziałem na grupy wiekowe. W każdej grupie pracują po dwie nauczycielki oraz woźna oddziałowa, a w grupie najmłodszej dodatkowo opieką zajmuje się pomoc nauczyciela.
        Każda grupa ma swoją kolorową salę oraz nazwę, którą dzieci same wybierają. Poszczególne sale są przystosowane do wieku dzieci i zorganizowane w taki sposób, aby stwarzały jak najwięcej okazji do aktywnego i twórczego myślenia i działania.

     W "Zielonym Przedszkolu" już od pierwszych dni pobytu, staramy się dziecku ułatwić przedszkolny start. Dlatego też stworzyliśmy dni adaptacyjne dla dzieci nowo przyjętych.

       Dla dzieci z grupy najstarszej, które potrzebują więcej czasu na opanowanie materiału, nauczycielki prowadzą zajęcia korekcyjno-wyrównawcze, a w każdej potrzebnej sytuacji kierują dziecko do specjalistów.
        Staramy się dzieciom stworzyć bardzo dobre warunki do rozwoju, z pełnym poszanowaniem jego praw, wyglądu, religii i języka.

     Nasi wychowankowie znają prawa dziecka (np. prawo do intymności, do tajemnicy, prywatności, radości, smutku czy własności) i potrafią z niego korzystać w odpowiedni sposób. Sami też opracowują i przestrzegają normy zachowań w grupie. Cały personel naszego przedszkola jest dokładnie zapoznany z Konwencją Praw Dziecka i przestrzega jej (np. prawo do wychowania bez krzyku, lekceważenia czy poniżania).
        Absolwenci "Zielonego Przedszkola" nabywają również umiejętności i zachowania ogólnie akceptowane w społeczeństwie: koleżeńskość, wrażliwość na piękno otaczającego świata (ekologia) oraz krzywdę innych. Są również otwarte na wszelkie nowości techniczne.

        Dysponujemy wysoko wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną ( Wyższe Studia Pedagogiczne i Podyplomowe ). Cały personel pedagogiczny dba o własny rozwój zawodowy poprzez ciągłe podnoszenie kwalifikacji, uczestnicząc w różnego rodzaju kursach i szkoleniach. Stworzyliśmy takie przedszkole, w którym nie tylko dzieci ale również ich rodzice jak i my - pracownicy przedszkola, czujemy się komfortowo i bezpiecznie. Nasz zespół wyróżnia kompetencja w pracy, potrzeba ciągłego doskonalenia się, konsekwencja w dążeniu do celu, radość tworzenia i osiągania sukcesu oraz umiejętność pracy w zespole, a przede wszystkim jesteśmy szczerze oddani dzieciom.
        Oferta podstawowa obejmuje: Praca dydaktyczna przebiega w oparciu o wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz o programy autorskie nauczycielek naszej placówki. Jednym z nich jest program ułożony na podstawie programu "Dziecięca matematyka" profesor Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej , dzięki któremu uczymy w rewaluacyjny sposób pojęć matematycznych we wszystkich grupach wiekowych.
     Naszym głównym celem nauczania jest kształtowanie pojęć matematycznych.
     W swojej pracy dydaktycznej stosujemy również Metodę Dobrego Startu, która umożliwia dzieciom rozwijanie koncentracji wzrokowo-ruchowej, rozwija koncentrację uwagi, uczy pracy w grupie - integruje.
     Jesteśmy jedyną placówką w Warszawie i prawdopodobnie w Polsce, które przez trzy miesiące w roku (marzec, kwiecień, maj/ pracuje wg programu autorskiego "Przedszkole bez zabawek". Jego celem jest między innymi przeciwdziałanie uzależnieniom wieku przedszkolnego (niektórego typu zabawki np. militarne, TV, komputer) oraz rozwijanie twórczej aktywności dzieci poprzez samodzielne wykonywanie zabawek.

        Dbamy o dzieci wybitnie zdolne, zwiększając zakres i stopień trudności zadań, ukierunkowując na indywidualne rozwijanie tych uzdolnień, stosując ciekawe propozycje zabaw i ćwiczeń. Dzieci mogą uczestniczyć w płatnych zajęciach dodatkowych - rytmika, gimnastyka korekcyjna, język angielski, taniec towarzyski.
      

                                                                                          Zapraszamy do "Zielonego Przedszkola"